GİZLİLİK, GÜVENLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Gizlilik ve Güvenlik Politikası 

  Güvenli alışveriş ve gizlilik noktasında üstün hassasiyetle hareket eden www.partvendo.com (‘İnternet Sitesi’ yahut ‘Partvendo’) kaydetmiş olduğunuz bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğini en üst düzeyde korumayı ilke edinmiştir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Beyanı'nın amacı İnternet Sitesi kullanılırken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) çerçevesinde siz üyelerimizden hangi bilgilerin alındığı, kullanıldığı ve korunduğunu açıklamaktır.   Üye olmak için eklediğiniz veya iletişim formlarından girmiş olduğunuz hiçbir bilgi, haberiniz, onayınız ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamaktadır. Partvendo için bilgi son derece değerlidir. Bu nedenle bilgi ve bilginin üzerinde tutulduğu destek işletim sistemleri, kurum içinde tanımlanmış iş süreçleri açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmasının gerekliliğini kabul eder. Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın amacı, yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, bilgilerin ve tüm destek işletim sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir.

  Partvendo, daha iyi hizmet sunmak amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu bilgilerin diğer üyelerin göremeyeceği ve ulaşamayacağı şekilde korunması ve güvenle saklanması için www.partvendo.com tüm önlemleri almaktadır. İnternet Sitesi üyelerine ve ziyaretçilerine en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla ilgili kişilerden birtakım bilgiler alınmakta ve bu bilgiler (‘Kişisel Veri’) Kanun uyarınca korunmaktadır. Üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin herhangi bir işlem yapmadan önce Gizlilik, Güvenlik ve Çerez Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Metni'ni incelemelerini ve varsa yapılan değişiklikleri dikkate almalarını öneririz.

  İnternet Sitesi ziyareti yahut işlemleri sırasında tarafınıza ait Kimlik Bilgisi, E-Posta Adres Bilgisi, Doğum Tarihi ve Yerine İlişkin Bilgiler,  Cinsiyet Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Talep/Şikayet Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler ve kullanıcının doğrudan yahut dolaylı olarak tanınmasına yarayan tüm bilgiler Kişisel Veri olarak kabul edilmektedir ve işbu Gizlilik, Güvenlik ve Çerez Politikası ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Beyan Formunda daha ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere tarafımızca size daha iyi hizmet verebilmek için Kanun'un öngördüğü şekilde saklanmaktadır.

  Sizden anılan Kişisel Veriler www.partvendo.com tarafından bazı dönemlerde tarafınıza kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderilmek için de kullanılmaktadır ve fakat bu gönderiler ancak onayınızı almış olmak kaydıyla yapılmaktadır. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda üye olurken seçim yapabilir ve sonrasında üye girişi yaptıktan sonra “Hesabım” bölümünden bu seçimlerini değiştirilebilmektedir. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye olurken bizimle paylaştığınız cep telefonu ve e-mail adresleriniz sadece vermiş olduğunuz siparişlerinizle ilgili bilgilerin size hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak ve sizi kampanyalarımızdan haberdar etmek için kullanılacaklardır. Üye giriş bilgilerinizi güvenli bir şekilde koruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.


  www.partvendo.com'dan yapacağınız alışverişlerde kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz ödeme sayfamızda kredi kartınızın güvenliği 256 bit Rapid SSL Certificate ile sağlanmakta olup kart bilgileriniz yalnızca banka onayına gönderilip kesinlikle sistemimize kayıt edilmemektedir. Kartla ilgili hiçbir bilgi, Partvendo tarafından görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olmaktadır. Kredi Kartı bilgilerinizi girdiğiniz www.partvendo.com ödeme sayfasında adres çubuğunun (kullandığınız internet tarayıcısına bağlı olarak sağ veya sol) üst köşesinde bulunan kilit resmi bu sayfanın SSL ile şifrelendiğini gösterir ve üzerine tıkladığınızda sertifika ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

  Üye bilgileri, Kanun'un öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde 3. kişilerle ve resmi makamlarla usulüne uygun olarak ilgili bilgilerin talep edilmesi halinde paylaşılabilecektir. www.partvendo.com’a üye olduğunuz andan itibaren burada yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.


   Kişisel Verilerin Korunması

   Kişisel verileriniz ''Veri Sorumlusu'' sıfatıyla korumamız altındadır.

    1.      Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanım Amacı ve Aktarımı

   İnternet Sitesi'nin görüntülenmesi yahut ziyaret edilmesi sırasında yukarıda açıklandığı ve sayıldığı şekli ile herhangi bir kişisel veri paylaşımı gerekmese de üyeliğin sağlanması ve İnternet Sitesi imkanlarından faydalanmak için paylaşılması gereken kişisel veriler Kişisel Veri Sorumlusu sıfatı ile tarafımızca korunmaktadır.

   Bahse konu kişisel veriler Kimlik Bilgisi, E-Posta Adres Bilgisi, Doğum Tarihi ve Yerine İlişkin Bilgiler, Cinsiyet Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Talep/Şikayet Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler ve kullanıcının doğrudan yahut dolaylı olarak tanınmasına yarayan tüm bilgiler olup bunların kullanımı yalnızca aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler; İnternet Sitesi tarafından daha iyi bir hizmet sağlamak, kullanıcının sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, kullanıcı adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

   İnternet Sitesi tarafınıza ait Kişisel Verileri ve bunlara dayanarak elde edilen diğer verileri Kanun'un öngördüğü çerçeveye uygun olarak ve tarafınıza sunulan amaçların gerçekleştirilebilmesi için İnternet Sitesi'nin hizmetlerinden faydalandığı ve size sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi için paylaşımı zorunlu olan üçüncü kişilerle ve iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar, bankalar, finans kurumları, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, talep edilmesi halinde yasal kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.

   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 uyarınca;

   Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu tarafından işlenebileceğini siz değerli üyelerimize tekrar hatırlatmak isteriz.

   Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

   a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

   b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

   c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

   ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

   d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. İşbu sebeplerle bilgilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olması tarafınız sorumluluğundadır.

    

   2.      6698 Sayılı Kanun Uyarınca Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

   Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

   - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 

   - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

   - KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   - Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

   - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

   Partvendo, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kanun’un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. 


    Çerez Politikası

     Tüm bilgileriniz bizim için önemlidir ve gizlilik ve güvenliğe ilişkin tüm haklarınız yukarıda da açıklandığı üzere temel prensibimizdir. Kişisel verilerinizi korumak maksadıyla olduğunuz bilgilerinizin güvenlik ve gizliliğini en üst düzeyde korumayı ilke edinmiştir. İşbu Gizlilik ve Güvenlik Beyanı'nın amacı İnternet Sitesi kullanılırken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) çerçevesinde siz üyelerimizden hangi bilgilerin alındığı, kullanıldığı ve korunduğunu açıklamaktır.   Üye olmak için eklediğiniz veya iletişim formlarından girmiş olduğunuz hiçbir bilgi, haberiniz, onayınız ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamaktadır. Partvendo için bilgi son derece değerlidir. Bu nedenle bilgi ve bilginin üzerinde tutulduğu destek işletim sistemleri, kurum içinde tanımlanmış iş süreçleri açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmasının gerekliliğini kabul eder. Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nın amacı, yasal düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak, bilgilerin ve tüm destek işletim sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir.