Üyelik Sözleşmesi
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
 
1.1. www.partvendo.com internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, merkezi İkitelli Organize Sanayi Merkezi Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım No. 17/C Blok İkitelli Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 791905 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Partvendo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Partvendo”);
 
1.2. www.partvendo.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).
 
1.3. Partvendo ve Üye’nin her biri “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
 
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
 
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, münhasıran Partvendo’ya ait olan www.partvendo.com sitesine üye olarak sitede sunulan hizmetlerden faydalanma koşullarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 
2.2. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, www.partvendo.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Partvendo tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyanı okumuş, anlamış, kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
3.1. Üye, www.partvendo.com internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı, yanıltıcılığı ve yürürlükteki herhangi mevzuata aykırılığı  nedeniyle Partvendo’nun uğrayacağı tüm zararları Üye derhal tazmin edecektir. Partvendo’nun Üye tarafından siteye girilen herhangi bir bilgiyi araştırma, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan her ne surette olursa olsun sorumlu tutulamaz.
 
3.2. Üye, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra Üyelik Sözleşmesi’ni ve Gizlilik ve Güvenlik Politikasını okuyup kabul ettiğini onaylayarak www.partvendo.com sitesine giriş yapabilir. Üye söz konusu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir. Üye’nin www.partvendo.com sitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 
3.3. Üyenin şifresini üçüncü kişilerle paylaşması nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan dolayı sorumluluk Üye’ye aittir. Bu sebeple Partvendo’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Partvendo’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
3.4. Üye, diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları her ne surette olursa olsun kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde her türlü sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 
3.5. Üye dilediği zaman üyeliğine son verebilir. Ancak, Üye’nin en son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse üyelik sona erdirilemez. Üyeliği sonlandırma işleminin gerçekleşmesi için Üye’nin kullanıcı adı olarak kullanmakta olduğu e-posta adresinden uyelik@partvendo.com e-posta adresine bu talebini yazılı olarak iletmesi gerekmektedir. İptal için uygun olan üyelikler Partvendo tarafından sona erdirilir.
 
3.6. Üye, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri www.partvendo.com sitesi üzerinden gerçekleştirebilir. Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarrufunda olması halinde bu eylemlerden dolayı Partvendo’yu sorumlu tutamaz.
 
3.7. Partvendo, www.partvendo.com sitesini virüs ve benzeri tehlikeli yazılımlardan korumak için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bununla birlikte, Üye’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli önlemi alması gerekmektedir. Üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve zararlardan Partvendo’yu sorumlu tutamaz.
 
3.8. www.partvendo.com internet sitesi Partvendo’ya ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilecektir. Üye, işbu sitelerin içeriklerinden Partvendo’yu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.9. Üye, www.partvendo.com sitesini kullanırken işbu sözleşmeye, sitede belirtilen diğer tüm kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun davranmayı, herhangi bir ihlalde bulunmamayı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri haklarına tecavüz edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
 
3.10. Üye, www.partvendo.com sitesinden satın aldığı ürünlere ilişkin yorumlar yazabilir. Üye tarafından  beyan edilen fikir ve düşünceler tamamen Üye’nin kendi görüşüdür. Bu görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Partvendo’yu bağlamaz. Partvendo, genel ahlak kurallarına aykırı ve başkalarına rahatsızlık verecek şekilde yazılmış olan yorumları kaldırma hakkına sahiptir.
 
3.11. Üye, Partvendo’nun yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 
3.12. Üye, www.partvendo.com sitesini kullanarak reklam yapmamayı, herhangi mal ya da hizmet satmamayı, ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.13. 18 yaşından küçükler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler  www.partvendo.com sitesine üye olamaz.
 
4. PARTVENDO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
4.1. Üye’nin yukarıda sayılan yükümlülüklerinden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde Partvendo her zaman tek taraflı olarak Üye’nin üyeliğine son verip, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir.
 
4.2. Partvendo, www.partvendo.com sitesinde sunduğu kampanyaları, ürün bilgilerini, her türlü içeriği ve  sunulan hizmetleri dilediği zaman değiştirme veya sona erdirme veya www.partvendo.com sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
4.3. Partvendo, Üyelerine sunduğu ürünleri geliştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak için üyenin kişisel bilgilerini kullanabilir. Partvendo, Üye’nin site üzerinden alış veriş hareketlerinin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, www.partvendo.com sitesine internet üzerinden erişim sağladığı  takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Partvendo tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişini kolaylaştırmak adına www.partvendo.com sitesine erişim amacıyla kullandığı tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul eder.
 
4.4. Partvendo, Üye’nin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak talep edildiğinde, yasal gerekliliklere uygun hareket etmek amacıyla veya Partvendo’nun ve www.partvendo.com’un haklarını korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği takdirde ilgili kişilere açıklayabilir.
 
4.5. Partvendo, işbu sözleşmenin koşullarını ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Söz konusu değişiklik Üye’ye e-posta yoluyla bildirilir ve Üye dilerse üyeliğine son verebilir. Söz konusu değişiklikler Üye tarafından onaylanıncaya kadar Partvendo, Üye’nin www.partvendo.com sitesini kullanımına engel olma ve üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

4.6. www.partvendo.com internet sitesinde yer alan tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi tüm malzemeler, sitede yer alan tüm çalışmalar (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin)  ve her türlü bilgiye ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu malzemeler, çalışmalar, ve bilgiler izinsiz olarak Üye tarafından kullanılamaz, değiştirilemez, üzerlerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulamaz. Ayrıca, bu sitede adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Söz konusu fikri mülkiyet haklarının Üye tarafından herhangi bir şekilde ihlali halinde her türlü cezai ve hukuki takibat başlatılabilecektir.
 
4.7. Üye, "Kullanıcı adı"nı belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. İşbu taahhüde aykırı davranılması halinde, Partvendo Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üyeden talep edebileceği gibi dilerse Üyeye önceden haber vermeksizin Üyenin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 
4.8. Partvendo, herhangi bir zamanda vehiçbir ön bildirimde bulunmadan, www.partvendo.com sitesinin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ya da tamamen durdurabilir. Bundan dolayı, Partvendo’nun üyelerine veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
 
5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Partvendo tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Partvendo Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda, Üye’nin üyeliğini  iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

6.1. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.2. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Partvendo’nun kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

7. YÜRÜRLÜK

Üye’nin üyelik kaydı yapması, işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bir kopyası e-posta yoluyla Üye’ye iletilecektir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.